Galleri Christinegaard

Galleri Christinegaard

Visnings- og prosjektrom

Professjonelle bildende og utøvende kunstnere i alle medier.

from an arboreal point of view

Bilder, PicturesPosted by Karina Sat, February 17, 2018 18:50:26


  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post90

from an arboreal point of view

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Sat, February 17, 2018 11:17:22

from an arboreal point of view

langsomt kom de vandrende fra øst og sør da isen trakk seg tilbake, noen av dem kom også fra vest siden nordsjøen ennå ikke hadde blitt et hav

I sitt nye prosjekt from an arboreal point of view, utforsker Sarah Jost blant annet trærnes langsomme liv og noen av de menneskeskapte strukturene vi assosierer med trær og skog. Det latinske ordet arboreal refererer til trær, men også til dem som lever i eller rundt trær og til fenomener eller strukturer som minner om trær. from an arboreal point of view sikter til denne flertydige meningen. Det er ikke nødvendigvis trærnes synsvinkel som presenteres i utstillingen, men et større perspektiv hvor trærne utgjør et viktig utgangspunkt.

Trærne vandrer, om enn uendelig langsomt, fram og tilbake over jorden i takt med endringer i klimaet. I seinere tid har mennesker spilt en større rolle i trærnes vandring gjennom planting og industrialisering av skogbruk, men også gjennom påvirking av klimaet. Den boreale skogen i Nord-Amerika vil for eksempel måtte migrere cirka tre kilometer i året når dens vekstsone beveger seg i takt med den globale oppvarmningen, noe de fleste trær ikke vil klare. En vanlig norsk gran må nå en alder av tyve til førti år for å forplante seg på egen hånd. Det naturlige omdefineres fra generasjon til generasjon til det opprinnelige begrepet blir vannet ut og dess betydning erstattet. Det meste vi kaller skog er egentlig plantasjer som sier lite om hvordan skogen egentlig hadde oppført seg hvis den var overlatt til seg selv.

Jost arbeider med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og video. I arbeidene sine gjenbruker hun metodisk fragmenter fra tidligere verk og funne materialer i kombinasjon med nye elementer.

www.sarahjost.com

CV

SARAH JOST

f. 1979 i Karlstad, Sverige

Bor och arbeider i Bergen

tel. +47 46374585

sarahrebeccajost@gmail.com

www.sarahjost.com

UTDANNELSE

2007-2009 Kunsthøgskolen i Bergen, MA i kunst

2007 Konsthögskolan Valand, Floating, internasjonal sommerkurs

2006-2007 Högskolan för Design och Konsthantverk, Tillämpad konst keramik

2003-2006 HDK, Bachelor Keramikkonst

2001-2003 Liljeholmens folkhögskola, grundläggande bild & form linje

SEPARAT/DUO UTSTILLINGER

2017 Oändliga försök, Kunstgarasjen, Bergen

2017 Oändliga försök, Norske Grafikere, Oslo

2015 Kapitel 4, Galleri Two Little Birds, GIBCA Extended, Göteborg

2014 Lager, med Petra Rahm, Visningsrommet USF, Bergen

2014 Hemsökelse, Cigarrvägen Tretton, Stockholm

2014 Lager, med Petra Rahm, Studio 17, Stavanger

2012 Väggar omkring ett stycke luft, Galleri Mors Mössa, Göteborg

2010 Silence Violence, Borggården USF Verftet, Bergen

2010 Det är någonting svart bakom din axel, med Susanna Kajermo, Bergen Ateliergruppe B-Open

2010 du går in i Lokalen, Kristinehamns konstmuseum

GRUPPEUTSTILLINGER

2017 Smak av bok, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

2016 When I am talking to you I am not talking to you, Stiftelsen 3,14, Bergen

2016 Innbundet/Ubundet, Norske Grafikere, Oslo

2016 Smak av bok, Visningsrommet USF, Bergen og Stormen, Bodø

2016 Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

2015 og at vi sammen bar, Felleslageret, Melbu

2015 I Vesterled, The Pierstore, Shetland Museum and Archives, Lerwick, Shetland

2015 Norske bøker, Bristol Book Art Event, Arnolfini, Bristol

2014 Norske bøker, Bergen Art Book Fair

2014 Norske bøker, Dovreodde Book Arts Center

2014 Luftkollektivet, Plattenvereinigung, Tempelhofer Freiheit, Berlin

2014 Bookmarks XII, Infiltrating the Library System

2013 Nordic Art Station, Merry Melancholy, Eskilstuna konstmuseum

2012 Luftkollektivet, Porsgrunn

2012 Kassert, Prøverommet, Bergen

2011 Förra veckan var allt som vanligt, Kronborg Slott Helsingør

2011 Kunstmuseet Nord-Trøndelags sommerutstilling

2011 Luftkollektivet på Mølla, Kristiansand

2009 In Real Time It Would Last Two Thousand Years, Ekspedisjonen, Lofthus

2009 In Real Time It Would Last A Thousand Years, avgangsutstilling, Kunsthall Bergen

2008 Utan ett ljud, Østre Skostredet, Bergen

2008 U Kno When You Just In School, USF Verftet, Bergen

2007 Floating, internasjonal samtidskunst ved kanalen, Göteborg

2007 International Exchange Exhibition, Sanmyung universitetet, Seoul, Syd Korea

2007 Konsthantverketsdag 07, Röhsska museét, Göteborg

2006 Hdk Examensutställning, Konstepidemien, Göteborg

2006 bidrag i verk, Färg, Göteborgs konstmuseum

2004 Konstprojektet 4U, Riksutställningar, Göteborg

RESIDENCY

2015 BAG Art Camp, Melbu

2014 Agder kunstsenter, Kristiansand

2012 Snedkeriet, Namsos

2011 SANDWICH, Kyoto, Japan

STIPENDER

2016 Statens Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd

2016 Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2016 Arbeidsstipend 1 år, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2015 Arbeidsstipend 1 år, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2014 Prosjektstøtte Billedkunstnernes Vederlagsfond, m. Petra Rahm,

2014 Statens diversestipend

2014 Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse, arbeidsstipend

2013 Prosjektstøtte, Bergen Kommune

2012 Utstillingsstøtte, Norsk Kulturråd

2012 Porsgrunn kommune (Luftkollektivet)

2011 Etableringsstipend, Bergen kommune

2011 Tilskudd til Kunst- og Kulturformål, Kristiansand kommune, (Luftkollektivet)

2011 Nord-Trøndelag fylkeskommunes arbeidsstipend

2010 Bergen kommune, støtte till Japanresa

2010 Kristinehamns konstmuseums ungdomsstipendie

2008 Värmlands Museivänners stipendie

2006-2008 Adlerbertska stipendiefonden

2007 Slöjdföreningen, reisestipendie

2006 Eric Ericssons stiftelse

2006-2009 J.L. Eklund Hantverksstiftelse

2006 Estrid Ericson stiftelse, reisestipendie

INNKJØP

Värmlands museum

Kunstmuseet Nord-Trøndelag

MEDLEMSKAP

BKFH- Bildende Kunstneres Forening Hordaland

NBK- Norske Billedkunstnere

Bergen Ateliergruppe

Kunstgarasjen

VISP

ANNET

2016 Mylder verksted, formidling, Bergen Kunsthall

2015-2017 medlem kunstnerisk råd, BKFH

2014-2016 styremedlem Bergen Ateliergruppe

2014 Barnas B-Open, barneverksted

2013- montør Bergen Kunsthall

2013 intervju FÄLT #3

2013 gjestementor trafo.no

2011-2012 co-organisator BAG Art Camp

2010-2011 nestleder Bergen Ateliergruppe

2011 workshop for studenter vid Kyoto Zokei University of Art and Design

  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post89

from an arboreal point of view

Utstillinger. ExhibitionsPosted by Karina Sat, February 17, 2018 11:13:03
Åpning av utstilling 25.01.18 kl 19:00 - 21:00

Sarah Jost
  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post88

"Flytende tanker"

Utstillinger. ExhibitionsPosted by Karina Sat, February 17, 2018 11:09:42
13. desember.

Prosjekt.

Et diskusjonsfora for kunstnere som ønsker å sette ord og tanker rundt temaet kunst
  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post87

Indikasjoner

Bilder, PicturesPosted by Karina Mon, January 29, 2018 11:55:40


  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post86

Indikasjoner

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Mon, January 29, 2018 11:49:54

Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth

Performance: 29.10 og 5.11 kl. 14.00

Utstillingen “Indikasjoner” tar utgangspunkt i tema som uuttalt historie og mønstrene som er med å påvirke oss. De bergensbaserte kunstnerne Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth utforsker temaet på hvert sitt vis; gjennom performancer jobber Anette med ritualene og systemene i hverdagslige situasjoner og gjøremål, mens Malin gjennom analoge grafiske prosesser, utforsker strukturer i naturmaterialer og de lokale fortellingene de kan knyttes til.

Arbeidene i utstillingen utforsker stedene vi lever og bor på, arbeidet vi utfører, vanene vi har tillagt oss, stiene vi har tråkket opp for oss selv og sammen med andre.

Vi vil takke BEK, Bergen senter for Elektronisk Kunst

Anette Friedrich Johannessen er født i Kristiansand og utdannet ved Camberwell College of Arts, BA (London). Hun arbeider i Bergen, hvor hun er styremedlem av Performance Art Bergen (PAB) og med-organiserer PAB Open Sessions, performancemøter i det offentlige rom. Anette har deltatt i utstillinger og performancefestivaler i inn- og utland. Hun arbeider mest med performance og video, hvor hun utforsker betydningen av enkle og hverdagslige ritualer som hjelper oss til å skape og støtte vår egen identitet. Inspirasjon til performancene hentes fra de forskjellige systemene vi oppretter for å få orden på alt, og hvordan vi handler for å realisere våre mål.

Malin Nyheim Overholth har en Master i kunst fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UIB (2017). Hun bor og arbeider i Bergen, er medlem i atelierfellesskapet ISOTOP og komiteen for Galleri Kronborg. Malin arbeider i hovedsak med trykk og artist books. Hun tar ofte utgangspunkt i objekter hun har funnet eller egne registreringer hun har gjort i landskapet som f.eks., steiner fra Lofoten, eldre tekstiler eller fotografier. Det fotografiske er et viktig verktøy som hun benytter i ulike grafiske metoder for bearbeidelser og transformasjon av objekter og materialer. Gjennom denne grafiske bearbeidelsen og forvandlingen av funnet eller innsamlet materiale utforsker hun spor, tid og forandring.

The exhibition “Indications” discusses themes relating to unspoken history and patterns that affect us in life. Anette Friedrich Johannessen and Malin Nyheim Overholth, both living and working in Bergen, explores the theme in their own and different ways; through performance, Anette works with the rituals and systems in everyday situations and tasks, while Malin works with printmaking and investigates physical expressions of memories, structures of natural materials and local stories that can be connected to them.

Anette will have two performances during the exhibition period, on the 29th of October and at the 5th of November, at 2 pm.

With thanks to BEK, Bergen center for Electronic Art.

Anette Friedrich Johannessen is born in Kristiansand and educated at Camberwell College of Arts, BA (London). She works in Bergen, where she is a board member of Performance Art Bergen (PAB) and organizes PAB Open Sessions, performance meetings in the public space. She has participated in exhibitions and performance festivals nationally and internationally. She works with performance and video, exploring the importance of simple and everyday rituals that help us create and support our own identity. Inspiration for the performance is obtained from the different systems we create to get everything organized and into order, and how we act to realize our goals.

Malin Nyheim Overholth graduated from the Faculty of Art, Music and Design at the University of Bergen in 2017. She lives and works in Bergen, is a member of the studio collective ISOTOP and the committee of Gallery Kronborg. Malin works mainly with prints and artist books, investigating how we relate to places and objects through history and memory. The starting point of her work is often objects that are gathered or own registrations made in the landscape, such as stones from Lofoten, older textiles or photographs. The photographic expression is an important tool for her various graphical methods used in the processing and transformation of the objects and materials. Through this graphic processing and the transformation of found or collected material, she explores images, trace, time and change.  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post85

Indikasjoner

Utstillinger. ExhibitionsPosted by Karina Tue, October 17, 2017 22:27:11
Åpner 21.10.2017 kl 12:00

PERFORMANCE kl 14:00 på åpningsdagen, samt siste dag søndag 05.11.2017
  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post84

Forsteininger

Bilder, PicturesPosted by Karina Tue, October 17, 2017 22:18:03
BORGHILD RUDJORD UNNELAND
  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post83
Next »