Galleri Christinegaard

Galleri Christinegaard

Visnings- og prosjektrom

Professjonelle bildende og utøvende kunstnere i alle medier.

from an arboreal point of view

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Sat, February 17, 2018 11:17:22

from an arboreal point of view

langsomt kom de vandrende fra øst og sør da isen trakk seg tilbake, noen av dem kom også fra vest siden nordsjøen ennå ikke hadde blitt et hav

I sitt nye prosjekt from an arboreal point of view, utforsker Sarah Jost blant annet trærnes langsomme liv og noen av de menneskeskapte strukturene vi assosierer med trær og skog. Det latinske ordet arboreal refererer til trær, men også til dem som lever i eller rundt trær og til fenomener eller strukturer som minner om trær. from an arboreal point of view sikter til denne flertydige meningen. Det er ikke nødvendigvis trærnes synsvinkel som presenteres i utstillingen, men et større perspektiv hvor trærne utgjør et viktig utgangspunkt.

Trærne vandrer, om enn uendelig langsomt, fram og tilbake over jorden i takt med endringer i klimaet. I seinere tid har mennesker spilt en større rolle i trærnes vandring gjennom planting og industrialisering av skogbruk, men også gjennom påvirking av klimaet. Den boreale skogen i Nord-Amerika vil for eksempel måtte migrere cirka tre kilometer i året når dens vekstsone beveger seg i takt med den globale oppvarmningen, noe de fleste trær ikke vil klare. En vanlig norsk gran må nå en alder av tyve til førti år for å forplante seg på egen hånd. Det naturlige omdefineres fra generasjon til generasjon til det opprinnelige begrepet blir vannet ut og dess betydning erstattet. Det meste vi kaller skog er egentlig plantasjer som sier lite om hvordan skogen egentlig hadde oppført seg hvis den var overlatt til seg selv.

Jost arbeider med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og video. I arbeidene sine gjenbruker hun metodisk fragmenter fra tidligere verk og funne materialer i kombinasjon med nye elementer.

www.sarahjost.com

CV

SARAH JOST

f. 1979 i Karlstad, Sverige

Bor och arbeider i Bergen

tel. +47 46374585

sarahrebeccajost@gmail.com

www.sarahjost.com

UTDANNELSE

2007-2009 Kunsthøgskolen i Bergen, MA i kunst

2007 Konsthögskolan Valand, Floating, internasjonal sommerkurs

2006-2007 Högskolan för Design och Konsthantverk, Tillämpad konst keramik

2003-2006 HDK, Bachelor Keramikkonst

2001-2003 Liljeholmens folkhögskola, grundläggande bild & form linje

SEPARAT/DUO UTSTILLINGER

2017 Oändliga försök, Kunstgarasjen, Bergen

2017 Oändliga försök, Norske Grafikere, Oslo

2015 Kapitel 4, Galleri Two Little Birds, GIBCA Extended, Göteborg

2014 Lager, med Petra Rahm, Visningsrommet USF, Bergen

2014 Hemsökelse, Cigarrvägen Tretton, Stockholm

2014 Lager, med Petra Rahm, Studio 17, Stavanger

2012 Väggar omkring ett stycke luft, Galleri Mors Mössa, Göteborg

2010 Silence Violence, Borggården USF Verftet, Bergen

2010 Det är någonting svart bakom din axel, med Susanna Kajermo, Bergen Ateliergruppe B-Open

2010 du går in i Lokalen, Kristinehamns konstmuseum

GRUPPEUTSTILLINGER

2017 Smak av bok, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

2016 When I am talking to you I am not talking to you, Stiftelsen 3,14, Bergen

2016 Innbundet/Ubundet, Norske Grafikere, Oslo

2016 Smak av bok, Visningsrommet USF, Bergen og Stormen, Bodø

2016 Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

2015 og at vi sammen bar, Felleslageret, Melbu

2015 I Vesterled, The Pierstore, Shetland Museum and Archives, Lerwick, Shetland

2015 Norske bøker, Bristol Book Art Event, Arnolfini, Bristol

2014 Norske bøker, Bergen Art Book Fair

2014 Norske bøker, Dovreodde Book Arts Center

2014 Luftkollektivet, Plattenvereinigung, Tempelhofer Freiheit, Berlin

2014 Bookmarks XII, Infiltrating the Library System

2013 Nordic Art Station, Merry Melancholy, Eskilstuna konstmuseum

2012 Luftkollektivet, Porsgrunn

2012 Kassert, Prøverommet, Bergen

2011 Förra veckan var allt som vanligt, Kronborg Slott Helsingør

2011 Kunstmuseet Nord-Trøndelags sommerutstilling

2011 Luftkollektivet på Mølla, Kristiansand

2009 In Real Time It Would Last Two Thousand Years, Ekspedisjonen, Lofthus

2009 In Real Time It Would Last A Thousand Years, avgangsutstilling, Kunsthall Bergen

2008 Utan ett ljud, Østre Skostredet, Bergen

2008 U Kno When You Just In School, USF Verftet, Bergen

2007 Floating, internasjonal samtidskunst ved kanalen, Göteborg

2007 International Exchange Exhibition, Sanmyung universitetet, Seoul, Syd Korea

2007 Konsthantverketsdag 07, Röhsska museét, Göteborg

2006 Hdk Examensutställning, Konstepidemien, Göteborg

2006 bidrag i verk, Färg, Göteborgs konstmuseum

2004 Konstprojektet 4U, Riksutställningar, Göteborg

RESIDENCY

2015 BAG Art Camp, Melbu

2014 Agder kunstsenter, Kristiansand

2012 Snedkeriet, Namsos

2011 SANDWICH, Kyoto, Japan

STIPENDER

2016 Statens Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd

2016 Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2016 Arbeidsstipend 1 år, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2015 Arbeidsstipend 1 år, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2014 Prosjektstøtte Billedkunstnernes Vederlagsfond, m. Petra Rahm,

2014 Statens diversestipend

2014 Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse, arbeidsstipend

2013 Prosjektstøtte, Bergen Kommune

2012 Utstillingsstøtte, Norsk Kulturråd

2012 Porsgrunn kommune (Luftkollektivet)

2011 Etableringsstipend, Bergen kommune

2011 Tilskudd til Kunst- og Kulturformål, Kristiansand kommune, (Luftkollektivet)

2011 Nord-Trøndelag fylkeskommunes arbeidsstipend

2010 Bergen kommune, støtte till Japanresa

2010 Kristinehamns konstmuseums ungdomsstipendie

2008 Värmlands Museivänners stipendie

2006-2008 Adlerbertska stipendiefonden

2007 Slöjdföreningen, reisestipendie

2006 Eric Ericssons stiftelse

2006-2009 J.L. Eklund Hantverksstiftelse

2006 Estrid Ericson stiftelse, reisestipendie

INNKJØP

Värmlands museum

Kunstmuseet Nord-Trøndelag

MEDLEMSKAP

BKFH- Bildende Kunstneres Forening Hordaland

NBK- Norske Billedkunstnere

Bergen Ateliergruppe

Kunstgarasjen

VISP

ANNET

2016 Mylder verksted, formidling, Bergen Kunsthall

2015-2017 medlem kunstnerisk råd, BKFH

2014-2016 styremedlem Bergen Ateliergruppe

2014 Barnas B-Open, barneverksted

2013- montør Bergen Kunsthall

2013 intervju FÄLT #3

2013 gjestementor trafo.no

2011-2012 co-organisator BAG Art Camp

2010-2011 nestleder Bergen Ateliergruppe

2011 workshop for studenter vid Kyoto Zokei University of Art and Design

  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post89

Indikasjoner

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Mon, January 29, 2018 11:49:54

Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth

Performance: 29.10 og 5.11 kl. 14.00

Utstillingen “Indikasjoner” tar utgangspunkt i tema som uuttalt historie og mønstrene som er med å påvirke oss. De bergensbaserte kunstnerne Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth utforsker temaet på hvert sitt vis; gjennom performancer jobber Anette med ritualene og systemene i hverdagslige situasjoner og gjøremål, mens Malin gjennom analoge grafiske prosesser, utforsker strukturer i naturmaterialer og de lokale fortellingene de kan knyttes til.

Arbeidene i utstillingen utforsker stedene vi lever og bor på, arbeidet vi utfører, vanene vi har tillagt oss, stiene vi har tråkket opp for oss selv og sammen med andre.

Vi vil takke BEK, Bergen senter for Elektronisk Kunst

Anette Friedrich Johannessen er født i Kristiansand og utdannet ved Camberwell College of Arts, BA (London). Hun arbeider i Bergen, hvor hun er styremedlem av Performance Art Bergen (PAB) og med-organiserer PAB Open Sessions, performancemøter i det offentlige rom. Anette har deltatt i utstillinger og performancefestivaler i inn- og utland. Hun arbeider mest med performance og video, hvor hun utforsker betydningen av enkle og hverdagslige ritualer som hjelper oss til å skape og støtte vår egen identitet. Inspirasjon til performancene hentes fra de forskjellige systemene vi oppretter for å få orden på alt, og hvordan vi handler for å realisere våre mål.

Malin Nyheim Overholth har en Master i kunst fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UIB (2017). Hun bor og arbeider i Bergen, er medlem i atelierfellesskapet ISOTOP og komiteen for Galleri Kronborg. Malin arbeider i hovedsak med trykk og artist books. Hun tar ofte utgangspunkt i objekter hun har funnet eller egne registreringer hun har gjort i landskapet som f.eks., steiner fra Lofoten, eldre tekstiler eller fotografier. Det fotografiske er et viktig verktøy som hun benytter i ulike grafiske metoder for bearbeidelser og transformasjon av objekter og materialer. Gjennom denne grafiske bearbeidelsen og forvandlingen av funnet eller innsamlet materiale utforsker hun spor, tid og forandring.

The exhibition “Indications” discusses themes relating to unspoken history and patterns that affect us in life. Anette Friedrich Johannessen and Malin Nyheim Overholth, both living and working in Bergen, explores the theme in their own and different ways; through performance, Anette works with the rituals and systems in everyday situations and tasks, while Malin works with printmaking and investigates physical expressions of memories, structures of natural materials and local stories that can be connected to them.

Anette will have two performances during the exhibition period, on the 29th of October and at the 5th of November, at 2 pm.

With thanks to BEK, Bergen center for Electronic Art.

Anette Friedrich Johannessen is born in Kristiansand and educated at Camberwell College of Arts, BA (London). She works in Bergen, where she is a board member of Performance Art Bergen (PAB) and organizes PAB Open Sessions, performance meetings in the public space. She has participated in exhibitions and performance festivals nationally and internationally. She works with performance and video, exploring the importance of simple and everyday rituals that help us create and support our own identity. Inspiration for the performance is obtained from the different systems we create to get everything organized and into order, and how we act to realize our goals.

Malin Nyheim Overholth graduated from the Faculty of Art, Music and Design at the University of Bergen in 2017. She lives and works in Bergen, is a member of the studio collective ISOTOP and the committee of Gallery Kronborg. Malin works mainly with prints and artist books, investigating how we relate to places and objects through history and memory. The starting point of her work is often objects that are gathered or own registrations made in the landscape, such as stones from Lofoten, older textiles or photographs. The photographic expression is an important tool for her various graphical methods used in the processing and transformation of the objects and materials. Through this graphic processing and the transformation of found or collected material, she explores images, trace, time and change.  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post85

Forsteininger

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Tue, October 17, 2017 19:59:57

PROSJEKTBESKRIVELSE

BORGHILD RUDJORD UNNELAND

Jeg arbeider fortrinnsvis med installasjoner, og benytter hverdagsobjekter som viktige virkemiddel. Tingene vi daglig omgir oss med bærer i seg historier og minner som står i nært forhold til våre omgivelser, til kroppen og til vår evne til å sanse. Jeg interesserer meg for materialers assosiasjoner, resonans og klang.

Forholdet mellom det tenkte og det materielt tilstedeværende er en kjerne i mine arbeider. Verkene kan oppfattes som dikt i fysisk form, der sammenhengene som oppstår i møtene mellom ulike objekter, kan danne assosiative forbindelser – som strofer i et dikt.

I utstillingen i GalleriChristinegaarden sirkler undersøkelsen mine rundt en knaggerekke. På knaggerekken henger ulike tekstile objekter dyppet i betong. Jeg undersøker forholdet mellom de tomme knaggene og enkelt objektene som henger på den. Jeg er også opptatt av forholdet mellom det myke og det harde. Jeg søker et stille uttrykk der materialenes assosiasjoner spiller en avgjørende rolle.


CV

UTDANNING

2001-2003 Kunsthøgskolen i Bergen Hovedfag

1998-2001 Kunsthøgskolen i Bergen, grunnutdanning

1994-1997 Østre Strandgate videregående skole,

Kristiansand, formgivningsfag

UTVALGTE SEPARATUTSTILLINGER

2017 Risør Kunstpark (kommende)

2016 Norberg Fort, Lista

2016 Arteriet, Kristiansand

2015 Trykkeriet Bergen

2014 Skiens Kunstforening

2013 Kristiansand Kunsthall

2011 Soft Galleri, Oslo

2010 Galleri Format, Bergen

UTVALGTE UTSTILLINGER

2017 Gamle barneklinikken, Bergen

2015 Galleri Lista fyr, Lista

2014 Vevringutstillinga 2014. Vevring, Sogn og Fjordane

2013 Gustavsberg Konsthall, Gustavsberg, Sverige

2013 New York Flags: Performa 13. New York City. USA

2012 Rogaland kunstsenter, Stavanger

2012 Galleri F15 Tendenser

2009 Akershus Kunstsenter, Lillestrøm

2009 Rogaland Kunstsenter, Stavanger

2008 Moss kunstforening

2008 Vestlandsutstillingen

2008 Vandreutstilling,kulturelle spaserstokken, Hedmark

2007 Everydaylife, Trondheim

2007 Norsk Textiltriennal, Ròhsska museet, Gòteborg

2007 Basic Speculation, Galleri By The Way, Bergen

2006 The Ending, Galleri Lista Fyr, Farsund

2006 Triennale 2006, Oslo Kunstforening,Oslo

2005 Texstile Bienale 2005, Kaunas, Litauen

2003 Hå gamle prestegård, B+O, Hå

2002 Bomuldsfabrikken, 100 kunstnere fra Sørlandet, Arendal

2002 Triennalen 2002 tekstil fiber, Oslo

2001 NK:s 25 års jubileumsutstilling,

2000 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling, Bergen

UTVALGTE OPPDRAG

2014 Veileder residencyprogram, CreAir Kristiansand

2013 Utsmykking, Førde sykehus, Koro

2011 Utsmykking uteareal, Farsund Kommune, Koro

2008 Utsmykking, Kleppestø Helsetun, Koro

UTVALGTE STIPEND

2017 2årig arbeidsstipend Vederlagsfondet

2016 Bergen kommune kulturstipend

2013 Bergen kommune produksjonsstøtte

2012 Norskkuturråd utstillingstipend

2012 3årig arbeisstipend, Norske kunsthåndverkere, NK

2011 Bergen kommune kulturstipend

2008 3årig arbeisstipend, Norske Billedkunstnere, NBK

2005 3årig arbeisstipend, Norske Billedkunstnere, NBK

2003 Chr. Lorch Schive og hustrus legat, Norske Billedkunstnere, NBK

INNKJØP

2007 Bergen kunstmuseum/ Vestlandske kunstindustrimuseum

2011 Buskerud kunstsenter, pilotgalleriet

ANNET RELEVANT

2015-2019 Fagrepresentent, Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk.

2014 Artist in Residence, Point B, New York, USA

2009 Texstil Workshop, Herning, Dammark


  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post81

1 - 2 - tre

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Sun, August 20, 2017 16:38:24

MAGNE RUDJORD

Født 28.11.1951 i Fredrikstad.

E-post. m-jorudj@online.no

Curicullum vitae. (Kort versjon.)

Utdannet ved Statens håndverks og kunstindustriskole (SHKS) 1970-72, og

Statens kunstakademi (SKA) 1972-77.

Et utvalg separatutstillinger:

Galleri Ask, Åsgårdsstrand 2004.

Trondheim kunstforening 1998

Christianssand kunstforening 1997

Galleri Dobloug, Oslo 1996

Galleri Schwanenwik, Hamburg 1996

Galleri Dobloug, Oslo 1992

Kunstforeninger i Ålesund, Bamble, Karmøy, Øvre Eiker og Fredrikstad 1988

Galleri Dobloug, Oslo 1986

Bergen Kunstforening 1986

BarBar, Fredrikstad 1984

Christianssand kunstforening 1982

Galleri Dobloug, Oslo 1980

Galleri Buttekvern, Brumunddal 1978

Galleri Dobloug, Oslo 1978

Galleri 12 B, Fredriksstad 1976

Unge Kunstneres Samfund (UKS), Oslo 1974

Noen Gruppeutstillinger:

Borderline 99, Svinesund 1999

Villa Borghese Frascati og Universitetet i Pavia, Italia 1995

Sesjon 85, Kunstnernes hus, Oslo 1985

Generasjon 83, Stockholm 1983

27 unge malere, Kunstnernes hus, Oslo, 1981

Zeichnung heute, Nürnberg, Tyskland 1979

Festival international de la peinture, Cagnes-sur-Mer, Frankrike 1979

To kritikere ser tilbake, Kunstnernes hus, Oslo 1978

Statens kunstutstilling fra 1976, Østlandsutstillingen, Vestlandsutstillingen.

En rekke utstillinger som medlem av kunstnergruppen ”ELG” i årene 1976- 82.

Avdelingsleder for maleri ved Vestlandets kunstakademi, Bergen,1979-81.

I tillegg også rektor 1980-81.

Juryverv ved Statens kunstutstilling, Vestlandsutstillingen, Stipendieutstillingen,

Innkjøpskomiteen til Riksgalleriet.

Formannsverv i Billedkunstfaglig sentralorganisasjon (BKS).

Har deltatt på en rekke nasjonale og regionale utstillinger arrangert i Norge de siste førti år, og er

representert i flere offentlige samlinger, Blant andre Nasjonalgalleriet, Museum for samtidskunst,

Bergen billedgalleri, Oslo kommunes kunstsamlinger, Østfold fylkes kunstsamling, samt

kommunale samlinger i Trondheim, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad.

Offentlige utsmykninger: Kommunehuset Trøgstad 2005, Hvalerhallen 2000, Askim

videregående skole 2000, Statens hus, Moss, 1993.

  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post78

innover-utover

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Sun, May 21, 2017 16:20:28
LisBeth J Sjøvoll.

EDUCATION

Kunstskolen i Kabelvåg 1983-85

Kunsthøgskolen i Bergen. KHIB. (Bergen College of Art) Ceramics 1985-88

Kunsthøgskolen I Bergen. KHIB. Drawing/Sculpture 1988-92

COLLECTIVE EXHIBITIONS

Nordnorsken. 1989,2013

Nord-norsk Samtidskunst. (Northern Norwegian contemporary art) 1993,98

Vestlandsutstillingen. (Annual exhibition of Western Norwegian art) 1993-96,2000

Høstutstillingen. (Annual autumn exhibition, Oslo) 1995

GROUPEXHIBITIONS

”Unge uetablerte fra Nordland” (New artists from the north) Bodø 1990

“Mellom Rommene” (Art project in numerous city locations) Bergen 1990

“3 unge fra nord” (3 young artists from the north) FINN, Harstad 1991

“Nye medlemmer” UKS. (New members, Young Artists Association) 1992

Avgangsutstillingen. (Graduation exhibition) Bergen Kunsthall 1992

“UT” “OUT” 8 from KHIB, Buskerud Kunstnersenter. (Art Centre) 1992

Fredrikstad, sculpture/installation project

Stord Kunstlag (Art Association) installation with Annette Kierulf 1993

“Nygaardsgt.2a” Café Finken 1993

Kunstskolen I Kabelvåg 10 år (Art School in Kabelvåg 10 years) tour. 1993,94

FINN Jubileumsutst. (Jubilee exhibition) Harstad 1994

Galleri S.E. Bergen 1996

FINN Harstad 1996

”Mørketidsutstillingen” Tromsø Kunstforening (Art Association) 1996

Christanssands Kunstforening (Art Association) 1997

Galleri Sølvberget, Stavanger 1997

Hordaland Kunstsenter (Hordaland Art Centre) 2001

”PIP” Bergen Kunsthall (Bergen Art Association) 2001

“Class of 2003” , Vestfossen kunstlaboratorium 2003

Site spesific , Tyssøy 2004,

Galleri s e , Bergen 2004

Vestlandsstemmer 2005

“Nye landskap “Bryne kunstforening 2005

Galleri Gann , Sandnes 2007

Christianssands Kunstforening 2007

Bergen Kunstmuseum BGO1 2010/2011

KIB25 nettutstiling 2013

Galleri s e , Bergen 2014

Galleri s e , Bergen 2014

Tare, Skotøy Nordland 2015

LOKALT2015, Bergen 2015

Kunstgarasjen, Bergen 2016

SOLO EXHIBITIONS

Visningsrommet ,USF Bergen 1994

Galleri s e , Bergen 1998

Bodø kunstforening (Artassociation) 1998

Galerie Aronowitsch, Stockholm, Sweden 1998

Storsalen (Large saloon) Galleri F 15 Jeløya 1998

Galleri s e, Bergen 2000

Baukunst Galerie Køln, Germany 2002

Galleri s e, Bergen 2003

Baukunst Galerie Køln, Germany 2005

Galleri Brandstrup , Stavanger 2006

Galleri s e , Bergen 2009

Nordnorsk kunstnersenter , Svolvær 2011

Galleri Gann , Sandnes 2014

USF,visningsrommet Bergen 2015

GRANTS/SCHOLARSHIPS/AWARDS

Vederlagsfondet (Remuneration Fund) 1992,96,99,02,04,05,08

Utstyrsstøtte (Equipment support award) 1993

Kulturstipend (Culture Award) Bergen Kommune (County Council) 1993,05,10

Etableringsstipend (Establishment grant) Bergen Kommune (CC) 1995

Debutantstøtte (Debutante Grant) 1996

Utstillingsstipend (Exhib. supp.) Norsk Kulturfond (Norwegian Fund for Culture) 1998,00,03

Statens reisestipend (State Travel Award) 1998

Statens Etableringsstipend (State Establishment Award) 2000

Statens arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere (State working grant for young new established artists) 2001

Hordaland Fylkes Kunstnerstipend (Hordaland County Artists Grant) 2002

Statens Diverse stipend 2015

PURSHASED BY:

Det norske storting 1999

Norsk kulturråd 1993,03

Televerket 1993

Troms Fylkeskommune 1996

Nordland Fylke 1997

Søderttalje Kommun 1998

Handelsbankens Konstførening Stockholm 1998

Apoteket AB Stockholm 1998

Sveriges Alm. Konstforening Stockholm 1998

Bergen Kunstmuseum 2003

Statoil 2005

Private samlere

MEMBERSHIPS

NBK – Norske Billedkunstnere (Norwegian Artists National Union)

BKFH- Billedkunstneresforening Hordaland (District Artists Union), NNBK

TF- tegneforbundet

  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post75

foranderlige prosesser

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Wed, April 12, 2017 18:29:17

ANNE KARI AMSTEIN
Arbeider i papir

Utstillingen viser arbeider fra de ti siste årene.

Anne Kari Amstein jobber parallelt med tredimensjonale installasjoner og utskårede abstrakte tegninger i stort format. I arbeidene søker hun å skape en forbindelse mellom det materielle og det immaterielle, mellom opplevelse og refleksjon.

Hun bruker papir som material og utforsker mulighetene som ligger i ulike papirtyper. Materialet og måten det blir brukt uttrykker ideen bak verket.

I den kunstneriske praksis utforskes tingenes oppbygging og struktur, materialitet, fargen, og den sanselige tilnærmingen som ligger i tekstiltradisjonen.

Utgangspunktet for arbeidene er naturens vekstprosesser, oppbygging og nedbryting. Denne kontinuerlige og foranderlige vekstprosessen er nært knyttet opp mot det forgjengelige, en påminnelse om livets sårbarhet og styrke.

Hun jobber med kontrasten mellom uroen hun finner i det sårbare og oppløste, og roen i det gjentagende. I arbeidet ønsker hun å komme nærmere disse to størrelsene i mennesket og naturen.


Utdanning

Pedagogisk seminar, faglærerutdanning i tegning, Statens lærerhøgskole 1990-1991

Statens Håndverks-og Kunstindustriskole 1980-1985


Stipend

Statans diversestipend 2013

Bildende Kunstneres Hjelpefond 2010, 1989

Ingrid Lindbæck Langaards fond 09,07,04,2000

Fegerstens Legat 2008

Vederlagfondets stipend 07,06,05,1997

Nord Trøndelag Fylkeskommune, arbeidsstipend 2004

Norsk Kulturråds utstillingsstipend 2004,03

Staten reise-og studie stipend 1999, 92

Norsk kulturråds utstyrstøtte 1997

Statens materialstipend 1995

Norske Kunsthåndverkeres etableringsstipend 1989

Separatutstillinger

Lørenskog Kunstforening, Kunstsalen 2013

Kunstnersenteret Møre og Romsdal 2011

Buskerud Kunstnersenter, Drammen 2007

Sandefjord Kunstforening 2004

Oslo Kunstforening 1998

Kampeløkken, Bornholm 1987

Gruppe-og kollektivutstillinger

Essens, Kunstbanken, Hamar 2010

Essens, Svalbard 2010

Vevringutstillinga 2008

Raulandutstillingen, Rauland Kunstforening 2004

Nord Trøndelag Fylkesgallei, Namsos 2004

”5 fra Kunstverkstedene Myren” Rotunden,Oslo 1997

Galleri NK, Lillehammer 1997

Tekstil 97, Asker Kunstforening 1997

Miniaturer, Tromsø Kunstforening 1996

It’s About Time, Tapestry Forum, Vancouver, USA 1996

Northern Lights, Minneapolis, USA 1994

Års-og landsdelsutstillinger

Høstutstillingen 2006,2004

Østlandsutstillingen 2012,11,08,07,06,04,03,02,01,99,98,89,86

Østlandsutillingen, Tyskland 2007

NK’s Årsutstilling 1993,89,88


Senografi

Elsa Kvammes Teater, Black Box, Oslo 1989, 90

Torshovteatret 1990


Undervisning

Manglerud v.g. skole, tegning, form og farge 2002-1991

Nationalmuseet, tegnekurs 2000, 1999

Vigelandmuseet, kulturelle skolesekken, tegnekurs, 9. trinn, 2008,07, 06,05, 04, 03,02

Medlemsskap

Norske Billedkunstnere

Norske Tekstilkunstnere

BOA

Norske kunsthåndverkere  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post71

Klamme hender varme føtter

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Wed, April 12, 2017 17:46:30
Klamme hender, varme føtter

Galleri Christinegaard Mars-April 2017Audun Alvestad , f.1980 Ålesund

Utdanning:

2014-2016 MFA, Kunsthøgskolen i Bergen

2015- Det kongelige Danske Kunstakademi, København

2006-2009 BFA, Kunsthøgskolen i Bergen, Avd Kunstakademiet

Kommende separatutstillinger:

2018 Galleri BoA, Billedkunstnere i Oslo og Akershus

2017 Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim

Separatutstillinger:

2016 Lubinas and Dorades, Galleri Bokboden, Bergen

2015 The Holy guacamole and the gi rl with the pear neklace, Galleri LNM, Oslo

Holy guacamole, Galleri Fisk, Bergen

2014 Duene faller som fluer, Galleri Blunk, Trondheim

Gruppeutstillinger:

2016 Hex, Masterutstillingen Khib, Bergen Kunsthall, Bergen

Arti sts as independent publishers, Royal College of Art, London

Stockholm Art Book Fair, Mindedepartementet, Stockholm

A rtists as independent publishers, Rom 8, Bergen

A rtists as independent publishers, Museum Weserburg, Bremen

2015 Nein, Galleri Felt, Bergen

Spring show, Kunstakademiet, Bergen

Rundgang, Kunstakademiet, København

Anonyme Zeichner,w Brunswick Galerie , Brunswick,

Anonyme Zeichner, artQ13 Rome

Anonyme Zeichner, Kunstverein Tiergarten, Galerie Nord ¬ Berlin

2014 NoOSphere, New York

Anonyme Zeichner, Pavillon am Milchhof, Berlin

2013 Pluss Pluss, Black Box, Oslo

Wall to wall, 31B, Oslo

Nogo, Balneario, LX Factory, Lisboa

2012 66 malerier, Bergen Kjøtt, Bergen

14 ways.., Galleri Bokboden , med Ana Rita Antonio , Bergen

Monster Drawing Rally, Armory Center for the Arts, Pasadena

Weekend warriors, PrøveRommet Bit Teatergarasjen, Bergen kjøtt, Bergen

2011 Anonyme Zeichner, Kunstverein Tiergarten, Galerie Nord, Berlin

Teenage Magazine, Schijnheilig, Amsterdam

2010 The Naked and the Apocalypse, Convento de S. Francisco, Montemoro-Novo

The drawing room Biennial Fundraising Exhibition, London

2009 5048 timer etter skjema, Kunstakademiet, Bergen

B-Open, cs 55, Bergen

Encounters of landscape at Archiritmo Festival, Cremona

2008 Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo

Sleeping in tents, Skostredet, Bergen

2007 Inheriting the front yard, Skostredet, Bergen

E-Building, Åsene Fengsel, Bergen

Utgivelser.

2016 Thats not how I remember 1951, Bok bestående av malerier/foto. 42 sider farge, offset

print. Anonymes forlag, trykket i 150 eks. ISBN 978-82-690349-0-5

Stipender og støtte:

2016 Prosjektstøtte, Kulturådet

2009 Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Medlem av NBK, LNM

Klamme hender, varme føtter

Galleri Christinegaard Mars-April 2017

Audun Alvestad arbeider med installasjoner bestående av maleri skulptur og objekter. Arbeidene er både individuelle verk og sammenknyttede strukturer. De er ikke skildringer av verden, heller ikke illustrasjoner av en historie. Motivasjonen bak disse arbeidene synes å være en fascinasjon for maleriets iboende uforutsigbarhet. Man aner en veldig aktiv, fysisk prosess i Alvestads arbeider, en slags ivrig, underbevisst snubling mot noe uvisst. Maleriene hans er alltid figurative, men de kan være tvetydige og vanskelige å tolke ved første blikk. Det viktige for kunstneren er å gi maleriet i seg selv tid og mulighet til å tre frem før subjektet. Kunstneren ønsker å trekke betrakteren inn i en imaginær virkelighet for å engasjeres i en dialog med verket. Med et fokusert visuelt språk, skaper han en kompleks følelse fremfor en historie, der man som publikum ikke behøver å være klar over kunstnerens opprinnelige inspirasjon eller intensjon med arbeidene. Betrakterens underbevissthet engasjerer seg heller gradvis med verkenes antydninger. Ved Galleri Christinegaard vil Alvestad vise annen del av en serie utstillinger som har sitt utgangspunkt i kunstnerens barndom. Første del, 'Varme hender, kalde føtter' ble vist ved Trøndelag senter for samtidskunst Januar 2017. Alvestad har i disse utstillingene brukt sine egne minner som utgangspunkt for en serie malerier og skulpturer som tar for seg de mindre hendelsene i livet. De som allikevel brenner seg fast i minnet av grunner vi ikke forstår før langt senere.


  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post69

1010011010

Kunstnerne. The artists.Posted by Karina Wed, February 08, 2017 10:44:29

CV, Rasmus Hungnes


Biographical data

Name Rasmus Andreas Hungnes

Born 20. mai 1984, Bergen

Address Magnus Barfotsgate 32, 5015 Bergen

Phone +47 486 00 476

E-mail rasmus.hungnes @gmail.com

Web http://www.rasmus.tv

http://www.kuklos.xxx

http://www.kunstforum.as


Education

2014 Elves and Little People Studies, The Icelandic Elf School

2007 - 2010 Bergen National Academy of the Arts, dept of Fine Art (KHIB)

2009 Kunsthochschule Berlin-Weissensee, dept of sculpture

2005 - 2007 Kunstskolen i Bergen (Bergen Art School) (KIB)

2000 - 2003 Langhaugen VGS, music, dance and drama. High school. Main instrument: drum kit


Exhibitions, performance, projects

2016 Høstutstillingen, The National Exhibition, Kunstnernes Hus, Oslo

2016 Inferno part II, group show, Pristine Galerie, Monterrey, Mexico. Curated by Raul Zamudio

2016 The Throwing Aspect, group show, Kreuzberg Pavillon, Berlin

2016 8, solo exhibition, LYNX, Oslo

2015 Phallos & Kteis in Meatspace, solo exhibition, Bergen Kjøtt

2015 Nød lærer naken vevkjerring å spinne (skin in the game), participation in group show

Lokalt 2015, Bergen old prison

2015 KUKLOS – Border 1.5: Trident, Galleri Neptun, Bergen

2015 Utopia, curated by KNIPSU, Kreuzberg Pavillon, Berlin

2015 You Haven't Lost the Key to the City, group show, Kreuzberg Pavillon

2014 KUKLOS – Border 1.4, part of Uskapt by Gabriel Kvendseth, Game of Life 2: Knust

i det offentlige rom. Kristiansand Kunsthall

2014 KUKLOS – Border 1.3: Skin-Deep. The Wearable Art Show by Kreuzberg Pavillon,

KNIPSU, Bergen

2014 KUKLOS – Border 1.2: In Between, SomoS, Berlin

2014 KUKLOS – Border 1.1: Disenchanted Forest. Hardbakka Ruins Project 2014 –

Dissensus, curated by Lars Tørresen, Hidemi Nishida, Dan Dorocic, Icaro Zorbar and Alison Hugill

2014 KUKLOS – Border 1.0: Split and Splice. Galleri Split, Bergen, with Ellen Ringstad

2014 Subversive origami workshop, performance lecture/workshop, Nanofestival, Access

Space, Sheffield

2013 Obscured intervention in the magazine Utflukt: Antiform. Kunsthall Oslo

2013 My Way clusterfucked, sound art piece in No Fate, anthology by ANIMALS, Tromsø

2013 pOTSYmposium. A site-specific lecture featuring live-cooking of soup. Commisioned

by KHIB study programme Topographies of the Obsolete. Bergen

2013 pOTSYd, group show in underground WW2 bunker, Bergen. Role: Artist-curator.

Other contributors: Anja Carr, Thomas Pihl, Jonas Ib Jensen, Gabriel Kvendseth,

Veronica Rebecca Johansen, Eric Wangel, Øyvind Mellbye, Judas van der Berg,

Ellen Ringstad, Bjørn Mortensen.

2012 How to fold an Origami ninja porn star. Performance at live Skype-event in public space, curated by Mathijs Van Geest and Laurianne Monnier, Annecy, France

2011 A Milk-Shake of Information, duo show with Ada Bufi at Kasotle, a temporary

mobile gallery at the National Art Gallery of Albania, Tirana

2011 Lost In appropriation, Tirana Ekspres, Tirana

2011 Group show at Galleri Bokboden, Bergen

2011 Battle 04: R.Hungnes VS Y.Jungesblut, Pink Cube, Oslo, duo with Yuki Jungesblut

2011 Mangolassi Marghaug at Prøverommet, KNIPSU, Bergen

2011 Quasi-promotional stand for Premiss at Marked Kjøtt, Bergen Kjøtt. With Tarald

Wassvik

2011 Refleks, exhibition with Erik Joung and Eric Wangel, Premiss

2011 Dickhead, Fuckface & Origami Ninja Porn Stars, Prøverommet, Bergen

Kunsthall/Landmark, Bergen

2011 Gruppearbeid, project curated by Institutt for Farge (Institute for Colour). With Tarald Wassvik, 0047 (Oslo), Volt (Bergen)

2011 Mangolassi Marghaug, Landmark, Bergen (with Wangel and Lerin)

2011 Stamnes vs Hungnes, Premiss, Bergen (with Håvard Stamnes)

2011 Mangolassi Marghaug, Never or Now festival for performance art, Bergen Kjøtt (with Eric Wangel)

2011 Cold Open, Premiss, Bergen (with Ringstad, Wangel and anonymous artist)

2010 One bag of chips only, One Night Only, Unge Kunstneres Samfund, Oslo

2010 In exhibition space no one can hear you scream, Det Akademiske Kvarter,

Bergen (with Ringstad, Wassvik, Ensby and Scharning)

2010 PerfRomance #1, Grand Selskapslokaler, Bergen (with Ellen Ringstad)

2010 2 Cool 4 School, grad show, Bergen Kjøtt. Curated by Morten Kvamme

2010 Gutterommet, Grønnesmauet, Bergen (with Mads Dragsund)

2009 me måte som sentralnervesystemet. Nei, hjertet er en del av

sentralnervesystemet, på samme måte som sjelen. Nei, hjertet er en del av

sjelen, på sam, Prøverommet, Bergen Kunsthall/Landmark, Bergen

2009 Guerilla exhibition at Cera Cera, Bergen

2009 Objects of desire, One Night Only, Oslo (with Maria Lyngstad Willassen)

2009 One and Three Mickey Mouse Two, 1st floor project space, Bergen National Academy of the Arts, Fine Arts dept

2009 Hey, das ist mein Joghurt!, WIR Gallery, Berlin (group show)

2009 2013, Østre Skostredet 5, Bergen (group show)

2009 Consequences, 6th floor project space, Bergen National Academy of the Arts, Fine Arts dept (group show curated by Artistwin)

2009 Mangolassi Marghaug, Hordaland Kunstsenter (performance concert)

2008 - 2009 Betongstol (Concrete chair), Engen, Bergen. Art in public space with Magnhild Øen

Nordahl

2008 Simon Emanuel Torsell Lerin - Det Stora Fågelmanuskriptet. (as drummer)

2008 My dog is my favourite artist, Design Festa, Tokyo. Exhibition and performance, with Wangel, Lerin and Mellbye

2008 Bachstreet Beuys, Gamuso Gallery Chroma, Tokyo (performance concert)

2008 Mangolassi Marghaug Japan Tour 2008 (series of six performance concerts)

2008 Graphic concrete commision, Spenncon factories, Bergen (group project)

2008 Mangolassi Marghaug, Art Club, Landmark, Bergen (performance concert)

2008 Mangolassi Marghaug, Phonofestivalen, NG2, Bergen (performance concert)

2008 2012, temp space in Nøstegaten, Bergen (group show)

2008 Monochrome: Drawing the Line, Galleri UTSIKT, Bergen

2008 Bachstreet Beuys, 8th floor space, Bergen National Academy of the Arts, Fine Arts dept (performance)

2007 Parafraiche, Visningsrommet USF, Bergen (group show curated by Morten Kvamme)

2007 Connect the Dots, , 6th floor project space, Bergen National Academy of the Arts,

Fine Arts dept (group show curated by HC Gilje and Amanda Steggel)

2007 Avgangsutstilling, grad show for KIB, condemned building in Mikael Krohns gt, Bergen (group show)

2007 Har du sett Performance danse, Prøverommet, Teatergarasjen, Bergen

2007 Har du sett Performance danse, at group show Performance 07, KIB, Bergen


Upcoming exhibtions etc

2016 Solo exhibition at IN THE LIBRARY, Bergen. Curated by Johanna Lettmayer

2016 Improvisation with Damo Suzuki's Network, Geronimos FGT, Stockholm (delayed indefinetily)

2016 Coincidence of Opposites, Landmark, Bergen Kunsthall

2017 Here to go, text, lecture and artistic contribution, Trondheim Planned Artist book edition on Apis Press


Curatorial

2016 Fall Apartment, temporary project space involving artists Eric Wangel, Gabriel

Kvendseth, Eirik Senje, Ellen Ringstad, Øyvind Mellbye, Tale of Tales (Michaël

Samyn & Aureia Harvey), Lerin/Hystad, Josefine Lyche, Morten Kvamme, Bjørn Mortensen, Kiyoshi Yamamoto, Kreuzberg Pavillon (Lisa Schorm & Heiko Pfreundt) & Co, Bergen

2016 Astrological exhibition at Lynx, based on an open call. Co-curator: Josefine Lyche

2013 pOTSYd, group show in an underground WWII bunker, Bergen. Co-curator: Ellen

Ringstad. Other artists: Thomas Pihl, Anja Carr, Gabriel Kvendseth, Veronica Rebecca Johansen, Øyvind Mellbye, Eric Wangel, Judas van der Berg, Jonas Ib Jensen, Bjørn Mortensen

2011-2012 Premiss, project space, Bergen. Co-curator: Tarald Wassvik. Selected text production

2016 Catalogue text for collaboration between Aage Langhelle & Kay Arne Kirkebø

2015- KUNSTforum (editor-in-chief)

2013-2015 Critic at Kunstkritikk.no

2013 Catalogue text, KIB 25th anniversary

2011-2014 Art critic, NATT&DAG

2011-2016- Game critic, NATT&DAG

2012-2016- Music critic, Dag og Tid

2011-2013 Art writer, Billedkunst


Lectures and presentations

2015 «Kunstnernes tale». Motivational speech at grant ceremony commisioned by the

Municipality of Bergen.

2014 Fringe talk at Bergen Assembly Event, Public Library, Bergen

2014 Presentation of Potsyd, with Ellen Ringstad, Icelandic Academy of Art, Reykjavik

2014 Presentation of Waste-line, Camp Pixelache, Helsinki

2014 Critic talk, VISP, Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

2014 Panel, Manøver, April, Chagall, Bergen

2013 Re-Assembly, text and panel about Bergen Assembly. B-Open, HKS, Bergen.

2013 Panel about Bergen Assembly, Landmark, Bergen.

2011 Panel, Asosialistisk Venstreparty, Studentradioen i Bergen and Radio Nova


Selected press

2015 Klassekampen, about Phallos & Kteis in Meatspace

2015 «Månedens kunstner», VISP.no, October

2015 «Kunstnerredaktøren», Mariann Enge, Kunstkritikk, September.

2015 «Kukhodekunst», Feministmagasinet Fett, Maya Økland, September.

2014 «Mitt liv med Judas», interview by Nicolai Strøm-Olsen, Minerva, September

2013 Features on pOTSYd i Bergens Tidende, BA, Studvest, Kunsforum.as and Kunstkritikk

2013 Interview, Natt&Dag

2012 Features on Premiss in Kunstforum, BT

2012 Interviewed by Kunstforum

2011 «Prisen for den solgte sjel», Dickhead, Fuckface og Origami Ninja Porn Stars reviewed by Tommy Olsson, Morgenbladet

2010 Interview on Neu, Radio Nova, about the exhibition One bag of chips only

2010 Preview, Tommy Olsson Anbefaler i Morgenbladet, One bag of chips only

2010 Preview, Smug, One bag of chips only

2010 Interviewed by Billedkunst

2010 Interviewed by Studvest


Support and grants

2016 International cultural exchange, Municipality of Bergen

2016 Project support, solo exhibtion at Lynx, Oslo, Norsk kulturfond

2016 Project support for international exchange in temp space, Bergen kommune

2016 Project support for writing essays about computer games and culture, Fritt ord

2015 Project support, Phallos & Kteis in Meatspace & Nød lærer naken vevkjerring å spinne, Bergen kommune

2015 Project support, Phallos & Kteis in Meatpace, Norsk kulturfond

2015 Project support, KUKLOS – Border 1.5: Trident, Norsk kulturfond

2015 Project support, Phallos & Kteis in Meatspace, Bildende Kunstneres Vederlagsfond

2014-2015 One-year work grant, Bergen kommune

2014 Project support, KUKLOS, Bergen kommune

2014 Project support, KUKLOS, Bildende Kunstneres Vederlagsfond

2014 «Diversestipend», Statens Kunstnerstipend

2014 pOTSYd nominated by BLOKK as show of the year, Natt&Dag

2013 Noregs Mållag, “Nynorskstipend” (the “Neo-Norwegian” grant)

2013 Project support, pOTSYd, BKK Lokale Tiltak

2013 Project support, pOTSYd, Bergen kommune

2013 Project support, pOTSYd, Bildende Kunstneres Vederlagsfond

2012 Project support, Premiss. BKK Lokale Tiltak

2012 Project support, Bergen Kommune, Premiss

2011 Grant, Bergen Kommune

2011 Grant, Bergen Kommune, Premiss

2011 Project support, Bergen Kommune, Premiss

2010 Grant, Statens kunstnerstipend

2010 Project support, Kunsthøgskolen i Bergen

2009 Project support, Kunsthøgskolen i Bergen

2008 Project support, Bergen Kommune, Betongstol

2008 Project support, Kunsthøgskolen i Bergen, Mangolassi Marghaug japan tour


Other

2015- Editor in chief, Kunstforum (paper edition) (from no. 4-2015)

2014 Pixelache Network, EU project

2013-2014 Producer, open source festival in Bergen

2011 Technician and exhibition mounting, open source festival in Bergen

2011-2012 Board member, BKFH

2009-2010 Board member, KHIB

2009-2010 Chairman, Student counsil, KHIB

2002-2012 Various teaching jobs: drum kit, percussion and ensembles

  • Comments(0)//galleri.christinegaard.no/#post66
Next »